Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTổ Chức Quốc Tế

STT
Tên Tổ Chức

 Tác Giả
 1
  T́m Hiểu Nhóm 20 (G20)

 Nam Phong
 2
  Liên Hiệp Quốc

 Wikipedia
 3
  Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)

 sưu tầm
 4
  Ngân Hàng Thế Giới (WB)

 sưu tầm
5
 Tổ Chức Thương Măi Thế Giới (WTO)

 Wikipedia
 6
  Khối Liên Âu (EU)

 Wikipedia
7
  Liên Minh Pḥng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO)

 Wikipedia
8
  Hội Các Nước Đông Nam Á Châu (ASEAN)

 Nam Phong
  9
  Liên Đoàn Á Rập - Arab League

 Wikipedia
 10
  Phong Trào Phi Liên Kết -  Non-Aligned Movement (NAM)

 Wikipedia
 11
  Khồi Thịnh Vương Chung (The Commonwealth Nations)

 Wikipedia
  12
  Hội Văn Bút Quốc Tế (PEN International)

     sưu tm
 13
  T́m Hiểu Về Tổ Chức Theo Dơi Nhân Quyền và Giải Thưởng ..

 Nam Phong
 14
  Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới ( Reporters Without Borders)
 
 Nam Phong
 15
  Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế

 Nam Phong
 16
   Toá Án Quốc Tế

 Wikipedia
17
   Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế (OEDC)

 Nam Phong tổng hợp

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tổ Chức Quốc tế
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế

Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.