Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com 


Bản Lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới

Ngày cập nhật : 03/05/2012


 Tên Ngân hàng
Lãi suất lần trước %
Lãi suất hiện tại %
Ngày  thay đổi
Cuộc họp sắp tới
Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
8
 9
 1/12/2010
 chưa biết
European Central Bank
Ngân Hàng Trung Ương Liên Âu
1.25 1.00 4/4/2012 6/2012
The Reserve Bank of Australia
Ngân Hàng Trung Ương Úc
4.25 3.75 02/5/2012 5/6/2012
Republic of China
Ngân Hàng Trung Ương Tàu
6.31 5.81
31/3/2012 30/6/2012
Bank of Canada
Ngân Hàng Trung Ương Gia Nả Đại
1.0 1.00 17/4/2012 5/2012
Bank of England
Ngân hàng Trung Ương Anh
0.5 0.50 5/4/2012 5/6/2012
Bank of Japan
Ngân Hàng Trung Ương Nhật
0.0 0.00 1/2012 6/2012
Federal Reserve
Ngân hàng Trung Ương Mỹ
1.00 0.25 5/2012 6/2012

           Nhìn vào lãi suất chính thức (ngân hàng trung ương quyết định) của một nước có thể nhận định một cách tổng quát về nền kinh tế của nước đó như sau:

Lãi suất ngân hàng cao (dưới 10%) thì cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng tốt.
Lãi suất ngân hàng cao mà tăng thêm (trên 10%) thì cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với mực độ lạm phát cao, nguy hiểm vì đang ở tình trạng quá cao sẽ xuống.
Lãi suất ngân hàng thấp mà không tăng thì cho thấy nền kinh tế trì trệ, cần kích cầu
Lãi suất ngân hàng thấp mà giảm xuống thêm thì cho thấy nền kinh tế đang bị khủng hoảng, suy trầm.
Lãi suất ngân hàng không có (o%) như tại Nhật cho thấy nền kinh tế suy trầm một cách nghiêm trọng.

            Nam Phong tổng hợp


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Bản Lãi Suất Ngân Hàng Thế giới
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần về văn hoá - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 800 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.