Trang Nối Mạng

LỊCH SỬ
Lược Sử Tộc Việt: https://luocsutocviet.wordpress.com/

Tôn Giáo Và Pháp Tu
Phật Giáo Việt Nam
http://www.phatviet.com
Phật Giáo Tây Tạng
http://www.buddhanets.net
Thông Tấn Xã Công Giáo  
http://www.vietcatholic.net
Đại Đạo Cao Đài  
http://www.caodaism.net  http://www.htsantaclara.org
http://www.hoahao.org 
Làng Mai
http://www.langmai.org
Thiền Quán Âm
http://www.Godsdirectcontact.org
Thư Viện Hoa Sen
http://www.thuvienhoasen.org
Lương Tâm Công Giáo
http://www.luongtamconggiao.com
Chuà Quang Minh
http://www.quangminh.org.au
Thiền Quán
http://www.thienquan.net


                           Tổ Chức Quốc Tế

Tổ Chức Theo Dõi Về Nhân Quyền - Human Rights Watch
http://www.hrw.org
Liên Hiệp Quốc
http://www.un.org
Liên Hiệp Âu Châu
http://www.europa.eu
Phong Trào Phi Liên Kết
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement
Ngân Hàng Thế Giới
http://www.worldbank.org
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế
http://www.imf.org
Tổ Chức Mậu Dịch Toàn Cầu
http://www.wto.org
Tổ Chức Y Tế Toàn Cầu
http://www.who.int
Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền
http://www.hrw.net
Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)
http://nato.int
Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN)
http://www.aseansec.org
Liên Hợp Các Quốc Gia Á Châu Và Thái Bình Dương (APEC)
http://www.apec.org
Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hoá/LHQ (UNESCO)
http://www.unesco.org
Tổ Chức Ân Xá Quốc tế
http://www.amnesty.org
Tổ Chức Lao Động Quốc tế (ILO)
http://www.ilo.org
TỔ CHỨC YỄM TRỢ NHÂN QUYỀN
https://www.hrrf.org/home

                             Việt Nam Cộng Hòa                            

Việt Nam Cộng Hòa-Chính Phủ Pháp Định
http:http://www.vnchhiepdinhparis1973.com/SUB_CPVNCHPhapDinh/CPVNCHPhapDinh1712250128.shtml
Việt Nam Cộng Hoà
http://www.vietnamconghoa.com
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
http://www.vietnamesecommunity.com/QLVNCH
Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà
http://www.hqvnch.net
Hôị Aí Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hoà
http://hoi-ai-huu-khong-quan.com
Tổng Hội Thuỷ Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hoà
http://www.tqlcvn.org
Gia Đình Mũ Đỏ
http://www.nhaydu.com
Tổng Hội Aí Hữu Biệt Động Quân Việt Nam
http://www.bietdongquan.com
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
http://nguoi-viet.com
Gia Đình Võ Bị Đà Lạt
http://www.vobivietnam.com
Tổng Hội CSVSQ Truờng VBQGVN
http://www.tvbqgvn.org
Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
http://kbc4100.com
Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà
http://www.hocviencsqg.com/
Tổng Hội Cưụ Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
http://www.quocgiahanhchanh.com
Vinh Danh Ngươì Lính Việt Nam Cộng Hoà
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com

 
 
 
GIA ĐÌNH SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH VNCH
 
HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG
 
NGUYỆT SAN KBC
 
NHA KỸ THUẬT VNCH
 
SƯ ĐOÀN 9 BỘ BINH VNCH
 
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VNCH
 
 
CÁC LINKS KHÁC:
http://www.kbc4100.com/index.htm?i=1

                  Chánh Đảng và Tổ Chức Chánh Trị

Việt Nam Quốc Dân Đảng
http://www.vietquoc.org

Đại Việt Quốc Dân Đảng
http://www.daivietquocdandang.com/

Đảng Tân Đại Việt
http://www.tandaiviet.org/

Đảng Việt Tân
http://www.viettan.org

Đảng Vì Dân
http://www.dangvidanvietnam.net

Đảng Thăng Tiến Việt Nam
http://www.thangtienvietnam.org

Đảng Dân Tộc
http://www.dantoc.net

Đảng Dân Chủ Việt Nam
http://www.ddcvn.org

Đảng Dân Chủ Nhân Dân
http://www.ddcnd.org

Đảng Ngươì Việt Yêu Ngươì Việt
http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.org

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam
http://www.phvn.org

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

http://www.lmdcvn.net

Quê Mẹ
http://www.queme.net

Tập Hơp Dân Chủ Đa Nguyên
http://www.radiothongluan.free.fr

Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
http://taphopthanhniendanchu.org

Liên Minh Dân Tộc Việt Nam
http://www.lienminhdantocvn.com

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc Việt Nam
http://cuuquoc.org

Tập Hợp Người Dân Bình Thường
http://nguoidanbinhthuong.org/
Khối 8406
http://www.khoi8406vn.blogspot.com/
Tự Do Ngôn Luận  
http:/www.tudongonluan.atspace.com
Tâm Thức Việt Nam  
http://www.tamthucviet.com
Phù Sa  
http://www.phusa.info
Nước Việt  
http://www.nuocviet.org
Dân Lên Tiếng  
http://www.danlentieng.net
Ý Kiến  
http://www.ykien.net
Tự Do Ngôn Luận  
http://www.tdngonluan.com
Ánh Dương  
http://www.anhduong.info
Mạng Lươí Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net
Mạng Lươí Tuổi trẻ Lên Đường
http://www.lenduong.net
Hội Đồng Việt Nam Baỏ Toàn Đất Tổ
http://www.hdvnbtdt.org
Tổ Chức Hưng Việt
http://www.hungviet.org
Hiến Pháp Việt Nam
http://www.hienphapvietnam.org
Sao Trắng
http://www.saotrang.com
Phong Trào Duy Việt
http://www.duyviet.org
Nguyệt San Việt Nam
http://www.nsvietnam.com/index.html
Diên Hồng Thời Đại
http://www.dienhongthoidai.com
TỔ CHỨC YỄM TRỢ NHÂN QUYỀN
https://www.hrrf.org/home

                                      Tổ Chức Cộng Đồng
Liên Hội Ngươì Việt Canada
http://www.vietfederation.ca/
Việt DC  
http://www.vietdc.org
Việt Norway  
http://www.viet.no
Thông Tin Berlin  
http://www.thongtinberlin.de
Cộng Đồng Hòa Lan  
http://www.congdonghoalan.com
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu  
http://www.ausviet.net
Hôi Phụ Nữ Việt Úc
http://www.avwa.org.au
Người Việt Boston  
http://www.nguoivietboston.com
Ly Hương  
http://www.lyhuong.net
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
http://www.freevn.net
Cộng Đồng Ngươì Việt Quốc Gia Newyork
http://www.dienhanhvanhoaquocte.org
Quê Mẹ
http://www.queme.net
Thư Viện Tiu Lùn
http://tieulun.hopto.org
Việt Nam Thư Quán
http://www.vnthuquan.net
Dung Lac
http://dunglac.org
Viet Hoc
http://www.viethoc.org
Vườn Tao Đàn
http://www.vuontaodan.net
Văn Khố Thuyền nhân Việt Nam
http://www.vnbp.org
Danh Bạ Cộng Đồng Việt Nam
http://www.vnlink.net/Xa_Hoi/Cong_Dong/
                                         Tòa  Đại Sứ                                        
Toà Đại Sứ Hoa Kỳ
http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/
Toà Đại Sứ Pháp
http://www.ambafrance-vn.org/
Toà Đại Sứ Anh
http://ukinvietnam.fco.gov.uk/vi
Tòa Đại Sứ Đức
http://www.hanoi.diplo.de
Toà Đaị Sứ Nhật
http://www.vn-em.go.jp
Toà Đại Sứ Gia Nã Đại
http://canadaonline.about.com/embvietnam.htm
Toà Đại Sứ Úc Đại Lợi
http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/
Toà Đại Sứ Nga
http://www.russianembassy.net
Toà Đại Sứ Tàu
http://www.fmprc.gov.cn
Toà Đại Sứ Ba Lan
http://vn.pagenation.com/han/Poland
Toà Đại Sứ Ấn Độ
http://www.indembassy.com.vn/
Toà Đại Sứ Miên
http://www.cambodiaevisa.com/asia/cambodia-embassy-in-vietnam/
Toà Đại Sứ Thái
http://www.myvietnamvisa.com/embassy-of-thailand/vietnam.html
Toà Đại Sứ Mã Lai
http://malaysia.visahq.com/embassy/Vietnam/
Toà Đại Sứ Nam Hàn
http://south-korea.visahq.com/embassy/Vietnam/
Toà Đại Sứ Đài Loan
http://taiwan.visahq.com/embassy/Vietnam/

                                 Viện Đaị Học                                    

Viện Đaị Học Harvard - Hoa Kỳ
http://www.harvard.edu
Các Viện Đại Học taị Hoa Kỳ
http://www.utexas.edu/world/univ/state/
Viện Đại Học CLA
http://www.ucla.edu/
Viện Đaị Học Oxford - Anh
http://www.ox.ac.uk
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Luân Đôn
http://www.mytopdozen.com/Best_Universities_of_London
Viện Đaị Học Sorbonne - Pháp
http://www.paris-sorbonne.fr
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Pháp
http://googlecollegerankings.com/282/best-universities-in-france
Viện Đại Học Bonn - Đức
http://w3.uni-bonn.de
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Đức
http://googlecollegerankings.com/225/german-university-rankings
Viện Đaị Học Đông Kinh - Nhật
http://www.u-tokyo.ac.jp
Các Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Nhật
http://worldranking.blogspot.com/2009/05/top-best-universities-in-japan
Viện Đại Học Quốc Gia Úc Đaị Lợi
http://www.anu.edu.au
Viện Đại Học Sydney
http://www.usyd.edu.au
Danh Sách Xếp Hạng các Viện Đại Học Tại Úc Đaị Lợi
http://www.australian-universities.com/rankings/
Viện Đại Học Ottawa - Gia Nã Đại
http://www.uottawa.ca
Tám Viện Đại Học Tốt Nhất Tại Gia Nã Đại
http://www.famouswhy.com/List/8_Best_Universities_in_Canada/140
100 Viện Đại Học Tốt Nhất Thế Giới
http://www.usnews.com/articles/education/worlds-best-universities

                                TruyềnThông                                    
Việt Báo
http://www.vietbao.com
Tạp Chí Hồn Nước
http://www.tapchihonnuoc.com
Baó Người Việt
http://www.nguoiviet.com
Saìgòn Báo
http://www.saigonbao.com
Việt Sử Ca
http://www.vietsuca.org
Báo Việt Luận
http://www.vietluanonline.com
Tuẩn Báo Dân Việt
http://www.danviet.com.au
Tuần Báo Saìgòn Times
http://www.saigontimes.com.au
Tuần Báo Nam Úc
http://www.namuctuanbao.net
Đàn Chim Việt
http://www.dcvonline.net
Vietnam Exodus
http://www.vietnamexodus.org
Thông Luận
http://www.thong.org
Diễn Đàn
http://www.diendan.org
Tạp Chí Talawas
http://www.talawas.org
Giao Điểm On Line
http://giaodiemonline.com
Đài Phát Thanh Hoa Kỳ (VOA)
http://www.voanews.com/vietnamese
Đài Phát Thanh BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese
Đài Phát Thanh Pháp
http://www.rfi.fr/actuvi
Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do
http://www.rfa.org
Đài Phát Thanh SBS Úc Đại Lợi
http://sbs.com.au/vietnamese
Đài Phát Thanh Việt Nam Úc Châu
http://www.vna.net
Đài Phát Thanh Úc Đại Lợi (Bay Vút)
http://www.bayvut.com.au
Đài Phát Thanh Thông Luận
http://www.radiothongluan.free.fr
Đài Phát Thanh Sống Thật
http://www.songthat.com
Bauxite Việt Nam
http://www.boxitvn.net
  Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
  http://cuuquoc.org
  Mạch Sống
  http://www.machsong.org
 Radio Toàn Dân Cứu Quốc
 https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com/
Nghiên Cứu Quốc Tế
http://nghiencuuquocte.org

VIỆN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
http://vnqvn.blogspot

Văn Hóa, Khoa Học và Xã Hội
Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
http://vwa-pen.org
Chuyển Luân
http://www.chuyenluan.net
Hợp Lưu
http://www.hopluu.net
Tiền Vệ
http://www.tienve.org
Việt Nam Library
http://www.vietnamlibrary.net
Khoa Học

http://www.khoahoc.net
Vovisoft 
http://vovisoft.com
Hội Chuyên Gia Việt Nam  
http://vps.org
Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ  
http://aucocenter.org
Lá Bối
http://www.laboi.com
Tiếng Quê Hương
https://tiengquehuong.wordpress.com/
Đắc Tài  
http://www.dactai.com
Thư Viện Toàn Cầu  
http://tvvn.org
Diễn Đàn X-Cafê  
http://www.x-cafevn.org
Diễn Đàn Hạt Nắng
http://www.hatnang.net
Diễn Đàn Đất Việt
http://www.datviet.com
Vietland
http://www.vietland.com
Thế Giới Ngươì Việt
http://www.thegioinguoiviet.net
Văn Tuyển
http://vantuyen.net
Văn Thơ Lạc Việt
http://www.vantholacviet.org
Văn Đàm Đồng Tâm
http://vandandongtam.net
Chim Việt Cành Nam
http://chimviet.free.fr
Làng Xitrum Văn Trẻ
http://vanhoc.xitrum.net
Vietnam Y Tế

http://www.vietnamsante.com/html/bbt.htm
Âm Lịch Việt Nam
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Kinh Tế Học
http://www.kinhtehoc.com/index.php
Việt Thức
http://www.vietthuc.org
Trần Bình Nam
http://www.tranbinhnam.com
Chuchinam
http://chuchinam.pagesperso-orange.fr/
Nguyễn Thanh Giang
http://www.nguyenthanggiang.com


Tủ Sách Tiếng Việt
https://tusachtiengviet.com/

Nhà Văn Điệp Mỹ Linh
  http://www.diepmylinh.com
 

Thơ Văn Yên Sơn
  http://thovanyenson.com

TRANG BLOG CÁ NHÂN & Facebook

   AN VI LE Phục Hưng Văn Hóa Việt và Đạo Việt: http://anvile235.blogpost.com

  Hà Văn Thùy - Trang Việt Học: http://thuyhavan.blogspot.com.au/

 Nhà Thơ Ngô Minh Hằng - Trang Blog:
http://thongominhhang1.blogspot.com/
 Nhà Thơ Ý Nga:
https://www.facebook.com/YNGACANADA


                                     Việt Võ Đạo                                 

Việt Võ Đạo
http://vovinamworld.com

Việt Võ Đạo Liên Lục Địa
http://www.vietvodao.vovinam.net
Việt Võ Đạo Canada
http://www.vovinamcanada.org
Việt Võ Đạo Úc Châu
http://www.vovinamaustralia.com
Việt Võ Đạo Hoa Kỳ
http://www.vovinamus.com
Việt Võ Đạo Pháp
http://www.viet-vo-dao.com.fr
Việt Võ Đạo Hưng Đạo
http://www.vovinamusa.org
Việt Võ Đạo Maroc
http://www.vovinam.ma
Việt Võ Đạo Nam Liên Xô
http://www.vovinam-wd-russia.nm.ru
Việt Võ Đạo Âu Châu
http://www.vovinam-eu.org
Việt Võ Đạo Bĩ
http://www.vovinam.be
Việt Võ Đạo Đức
http://www.vovinam-muenchen.de
Việt Võ Đạo Ý
http://www.vovinam.it
Việt Võ Đạo Hoà Lan
http://www.vovinam.nl
Việt Võ Đạo Na Uy
http://www.vovinam.no
Việt Võ Đạo Ba Lan
http://www.voviet.pl
Việt Võ Đạo Thụy Sỹ
http://www.vovinam.ch
Việt Võ Đạo Bồ Đào Nha
http://www.vovinam-vietvodao.net/espana
Tạp Chí Việt Võ Đạo
http://www.vovinam-via.org
Thần Phong Martial Art
 http://thanphongmartialarts.com

                               Tự Điển và Truy Mạng                    
 Việt Nam và Đa Ngữ Tự Điển
  http://vdict.com
Google Search Engine
 http://www.google.com
bing Search Engine
http://www.bing.com/
Yahoo Search Web
 http://www.yahoo.com
Metacrawler ( search the search Engines)
http://www.metacrawler.com
Blogpost
http://www.blogpot.com
Face Book
http://www.facebook.com
Flash Slice Show
http://flash-slide-show-maker.com/download/index.php
Đổi Qua Unicode Từ Tiếng Việt
http://convert.holvn.org/Cập Nhật ngày19/06/2020

 ( Xin vui lòng liên hệ , nếu có thiếu sót, cần cập nhật hay phổ biến . Email: thuky@vietnamvanhien.net)Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn và phổ biến di sản văn hoá cuả Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền" An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc. 


 
Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Nối Mạng
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com


Email: thuky@vietnamvanhien.net

 Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ ngàn đời cuả Việt tộc

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân - Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.